Čedomil Lucu

Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora Rovinj

Telefon: +385 52 / 804 725
Telefaks: +385 52 / 813 496
E-adresa:


Koprivnica, 1938.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij biologije, Sarajevo, 1961; poslijediplomski studij oceanologije, Sveučilište u Zagrebu, 1964; doktorat bioloških znanosti, Biotehnički fakultet, Univerza u Ljubljani, 1967; usavršavanje, Texas A&M University, College Station, SAD, 1974, University of Miami, 1976, Max-Planck-Institut, Dortmund

Studium der Biologie, Sarajewo, Bosnien und Herzegowina, 1961; Postgraduierten-Studium der Ozeanologie, Zagreb, 1964; Dissertation im Fachbereich: Biologie, Biotechnische Fakultät, Laibach, Slowenien, 1967; Fortbildung: Texas A&M University, College Station, USA, 1974; University of Miami, 1976; Max-Planck-Institut, Dortmund

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

fiziologija, transportni mehanizmi osmolita i toksičnih metala u morskim organizmima, istraživanja na komercijalno važnim rakovima u Jadranu

Physiologie, Transportmechanismen von Osmoliten und toksischen Metallen in Meeresorganismen, ekophysiologische Forschungen an kommerziell wichtigen Krebsen in der Adria

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora Rovinj, tel. +385 52 / 804 725, faks +385 52 / 813 496, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, 1970-72 (Prof. Manfred Hoppenheit)