Znanstveni centri izvrsnosti – izgledi i problemi

U organizaciji Kluba održan je 28. rujna 2015. u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu okrugli stol pod naslovom „Znanstveni centri izvrsnosti – izgledi i problemi“.

U radu okrugloga stola sudjelovali su: akademkinja Milena Žic Fuchs, predsjednica Povjerenstva za vrednovanje pristiglih prijava za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj s izlaganjem Što su znanstveni centri izvrsnosti i koliko centara Hrvatska treba?, prof. dr. sc. Ivo Družić, predsjednik Nacionalnoga vijeća za znanost, obrazovanje i tehnologiju s izlaganjem Novi krug proglašavanja znanstvenih centara izvrsnosti i kriteriji odabira te prof. dr. sc. Roko Andričević, zamjenik ministra znanosti, s izlaganjem Financiranje znanstvenih centara izvrsnosti. Okrugli je stol otvorio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

Postojeće znanstvene centre izvrsnosti predstavili su humboldtovci: akademik Slobodan Vukičević (ZCI za reproduktivnu i regenerativnu medicinu), prof. dr. sc. Ante Čović (ZCI za integrativnu bioetiku),  dr. sc. Mile Ivanda i dr. sc. Marko Kralj (ZCI za napredne materijale i senzore).

Okrugli stol i raspravu moderirao je prof. dr. sc. Valerije Vrček.

Fotoalbum

Pozivnica (PDF)