Znanstvena politika Republike Hrvatske u svjetlu izgradnje Europskoga istraživačkog prostora – stanje i perspektive

U Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održan je 25. travnja 2016. okrugli stol na temu Znanstvena politika Republike Hrvatske u svjetlu izgradnje Europskoga istraživačkog područja – stanje i perspektive.

Okrugli stol organizirao je Klub hrvatskih humboldtovaca u suradnji s Klubom DAAD. Uvodni govornici i sudionici okruglog stola bili su predsjednik Rektorskoga zbora prof. dr. sc. Damir Boras, predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Davor Miličić, predsjednik Upravnoga odbora Hrvatske zaklade za znanost akademik Dario Vretenar i ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek.

Voditelj je bio prof. dr. sc. Valerije Vrček.

Nakana okrugloga stola bila je potaknuti raspravu i daljnje promišljanje aktualnih  pitanja znanstvene politike Republike Hrvatske. Riječ je o pitanjima  znanstvene strategije, o prioritetima i ciljevima, izdvajanju za znanost i obrazovanje, ulozi sveučilišta i drugih ustanova visokoga obrazovanja, o položaju i zadaći znanstvenih ustanova, te o stanju znanstvene infrastrukture i sustavu kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Navedena su pitanja razmotrena u svjetlu izgradnje Europskoga istraživačkog područja, te osobito s obzirom na strateške ciljeve programa Europske Unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Nakon žive rasprave rad okrugloga stola nastavljen je prigodnim domjenkom i druženjem u Maloj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivnica (PDF)